Available courses

М1. ADHD и ADD диагноза (BFE)

  • Manager: Natalia Nikolova

М2. Поддръжка в класната стая (Valle De Aller)

  • Manager: Natalia Nikolova

М3. Изпълнителни функции и умения за внимание (CIVIFORM)

  • Manager: Natalia Nikolova

M4. Когнитивна и метакогнитивна стимулация (Логопсиком)

  • Manager: Natalia Nikolova