Проектът EMPOWER ME е стратегическо партньорство по програма ERASMUS +, което обединява шест партньора в шест различни европейски държави за период от три години (2018-2021 г.). Този проект има за цел да преодолее училищния неуспех и да изпробва нови методи и инструменти за повишаване на уменията на учениците да поддържат вниманието си, да организират задачите си и да изпълняват домашните си работи. Целите на проекта са:

  • Подобряване на академичния/образователния успех на учениците със СДВХ.
  • Подобряване на успеваемостта на учениците с дефицит на вниманието.
  • Подобряване на способностите и уменията на учениците с нарушение на вниманието.
  • Повишаване сред учениците на способността за запазване на фокуса/концентрацията върху даден обект или поддържане на определено поведение, устоявайки на разсейващи стимули.
  • Повишаване на способността за съпротива при учениците, които се научават да изчакват, за да удовлетворят желанието си/да полагат силни усилия за постигане на целите и задачите си.
  • Подобряване на капацитета на учителите/обучителите/възпитателите да се справят с нарушенията на вниманието на учениците.

Партньорите по проекта EMPOWER ME ще работят заедно върху четири интелектуални продукта, като се опират на опита си, като всеки партньор ще отговаря за един от продуктите:

  1. Сборник с методи за преподаване и консултиране на младежи и ученици (ПОО) с разстройства на вниманието.
  2. Анализ на характеристиките и потребностите на младежите и учениците (ПОО) с нарушения на вниманието и на учителите/обучителите/възпитателите, работещи с ученици с множество проблеми.
  3. Център за виртуални ресурси и подкрепа на програми за b-learning за учители/обучители/педагози. стратегии за насърчаване на образователния успех на ученици с нарушения на вниманието
  4. Набор от инструменти за ученици.  

Bastia 2019

Mons 2020