Цветни кодове

Съчетайте цвета със съответното изображение като следвате цветните кодове посочени долу: