Фигурата

Първо разгледайте квадрата по-долу с вписаните в него числа.

След това посочете колкото се може по-бързо, най-голямото число, което откривате в квадрата!