Намиране на съвпадащи двойки

Опитайте се да намерите всички съвпадащи двойки изображения възможно най-бързо!

Когато се появи бутонът „Start“, натиснете го и започнете да избирате карти, за да ги съчетаете по двойки.

Всяка двойка карти които изберете, ще се появи на екрана за няколко секунди.

Трябва да се опитате да запомните тяхното местоположение.

Ако избраните карти образуват съвпадаща двойка, те ще останат обърнати с лице нагоре, ако не са, отново ще се затворят.

Упражнението приключва, когато всички съвпадащи двойки бъдат намерени.