Два визуални стимула

Фокусирайте се върху видеото и забележете всеки път, когато лицето примигва или затваря очи.