Бързи игри

В този раздел можете да намерите и да изиграете бързи и забавни игри, които ще подобрят уменията Ви за управление на вниманието.

Няма конкретно време, предвидено за тях, но Ви съветваме да изследвате и да опитате всички различни видове игри, които ще откриете тук. Затова се опитайте да не прекарате твърде много време върху една единствена дейност.

Можете да избирате от следния списък с бързи игри:

Това е типично упражнение за трениране на визуалната работна памет, в което търсите разликите между две на практика идентични изображения.

По този начин се учите да разграничавате стимулите, да избирате онези от тях, на които искате да обърнете внимание и да отделите всички, които са различни, както и да фокусирате вниманието си върху детайлите от целевия стимул.

Упражнение за трениране на концентрацията.

Необходимо е да задържите вниманието си, за да намерите числото, което съответства на посоченото.

В това упражнение ще се фокусирате върху умението да задържате вниманието си докато изпълнявате трудна задача свързана с числа.

По-конкретно, тук трябва да обърнете внимание на представените числа и да ги напишете в обратен ред.

Това упражнение ще Ви помогне да подобрите вниманието си, чрез съчетаване/свързване на цветовете със съответните форми.

Това упражнение тренира уменията Ви за наблюдение по кохерентен начин и подобрява Вашите организационни умения.

Целта е да изберете обектите, които имат специфични характеристики (малки, кръгли, сини, големи…) от изображението, където има разнообразни подобни обекти.

Целта тук е да се повиши способността за поддържане на вниманието върху различни видове визуални стимули.

Поддържайте фокус и си отбележете правилния отговор!

С това упражнение можете да тренирате да обработвате визуална информация едновременно.

Целта на упражнението е да идентифицирате най-голямото число (за най-малките се дават числата от 1 до 9) сред поредица от числа, които се появяват на екрана.

Квадратът съдържащ числата, се появява на екрана в рамките на 3 до 5 секунди.

Чрез изпълнение на тази задача се упражнявате да запазвате фокус и концентрация докато забелязвате промяната в цвета на първоначалната топка.

Най-отгоре на екрана е поставена топка-образец, докато под нея са позиционирани повече топки.

Трябва да останете концентрирани и да дешифрирате символите или думите, за да кликнете върху търсената.

Целта на това упражнение е да се открие елементът, който се появява само веднъж сред останалите разнообразни елементи.

Елементите са сходни по форма и цвят, което прави задачата трудна.

Трениране на способността за поддържане на вниманието върху повече от един стимул едновременно.

В това упражнение трябва да поддържате внимание върху повече от един стимул и да тренирате мозъка си да следи за 4 стимула едновременно.

Тази игра цели да тренира запаметяване и възстановяване на паметта.

Плочки в различни цветове ще се появят подредени в таблица, след което ще изчезнат.

Трябва да кликнете върху мястото, където се намира плочката със същия цвят като в инструкциите.

Трудността на задачата се увеличава постепенно.

Това е типична дейност за търсене на дума от списък с думи, които са вградени в таблото.

Вашата задача е да намерите и изберете думите от таблото.

Това подобрява паметта Ви, както и Вашето внимание, концентрация и фокус.