Available courses

М1. ADHD и ADD диагноза (BFE)

  • Manager: Natalia Nikolova

М2. Поддръжка в класната стая (Valle De Aller)

  • Manager: Natalia Nikolova
  • Teacher: Margarita Gandullo

М3. Изпълнителни функции и умения за внимание (CIVIFORM)

  • Manager: Natalia Nikolova
  • Teacher: Sara Diodato

M4. Когнитивна и метакогнитивна стимулация (Логопсиком)

  • Manager: Natalia Nikolova
  • Teacher: Alexandra Sarrigeorgiou

M5. Овластете ме! Виртуален учител