Упражнения с писане

В този раздел ще намерите полезни упражнения, с които да тренирате Вашето внимание, организационни умения и инхибиторен контрол.

Упражненията изискват да си отделите време за писане като използвате химикалка и лист хартия.

Ще Ви предоставим инструкции и примерни шаблони, които можете да си изтеглите и разпечатате преди да започнете прилагането на упражненията!

1. Промяна на рутината

РАЗДЕЛ: Когнитивна гъвкавост

ЦЕЛ: Основната цел на това упражнение е решаването на проблеми. Промяната на нашата рутина, създава нови преживявания, позволява адаптиране и промяна на задачите и усвояване на нови умения, което на свой ред улеснява когнитивната гъвкавост. Воденето на дневник, писането в свободен формат, брейнстормингът и начертаването на карта по даден предмет са все гъвкави мисловни техники. Целта е да изследвате множество креативни решения на даден проблем по спонтанен и свободно протичащ начин.

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ: Зависи от темпото на обучаващия се

МАТЕРИАЛИ: молив, Работен лист „Дневник“

ИНСТРУКЦИИ: Помислете и опишете някакъв момент/задача, която извършвате в ежедневието си. След това помислете и предложете различен начин за нейното изпълнение.

2. Червена светлина – гняв!

РАЗДЕЛ: Инхибиторен контрол

ЦЕЛИ: Да се развие осъзнатост за собствения гняв и умения за самоконтрол преди ситуацията да излезе извън контрол.

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ: Между 10 и 30 минути в зависимост от Вашите потребности.

МАТЕРИАЛИ: Цветни моливи; Работен лист „Червена светлина – гняв“

ИНСТРУКЦИИ: 

  1. Прочетете краткото описание за това как гневът започва първоначално леко, след което се засилва така, че често не можем да го контролираме.
  2. Нарисувайте как според Вас изглежда гневът и в двата сценария.
  3. Помислете за предупредителните знаци, които показват, че гневът се засилва. Можете да намерите примери в предоставените долу работни листа.
  4. Запишете си кои са Вашите сигнали за спиране на гнева. Можете да ги поставите някъде в стаята си, така че да си ги напомняте бързо и лесно, когато имате нужда от тях.
  5. Помислете за ситуация, в която сте чувствали много ядосани. Можете ли да си спомните дали в нея са присъствали някои от сигналите за спиране на гнева? Сега си представете, че ситуацията се повтаря, но този път Вие успявате да идентифицирате навреме Вашите стоп сигнали. Какво по-различно бихте направили този път, преди гневът да стане твърде силен?
  6. Можете да записвате в дневника си всеки път, когато успеете да забележите своите сигнали за спиране на гнева и как те са Ви помогнали да се справите с него.

3. Дневник за планиране Pomodoro

РАЗДЕЛ: Инхибиторен контрол

ЦЕЛИ: Подобряване на собствения самоконтрол и способността за справяне с разсейващите фактори по продуктивен начин.

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ: От минимум 15 минути, за да се изпълни поне една Pomodoro задача, до няколко часа, в зависимост от уменията на дадения човек.

МАТЕРИАЛИ: Химикалка и Работен лист „The Pomodoro Planner“

ОБЩО ОПИСАНИЕ        

„Pomodoro“ е един раздел време (например: 15 минути), който възнамерявате да отделите, за да работите по дадена задача, без да спирате. Това е времето, за което се ангажирате да останете фокусирани върху работата, която вършите.

Повечето хора заявяват, че могат да се концентрират по-задълбочено и да работят по-ефективно, когато си зададат намерение да работят върху дадена задача определено време без прекъсване – 15-20 минути, с планирана последваща почивка. Работата по този начин ще намали общото време, което Ви трябва, за да изпълните училищните задачи и другите си задължения.

ИНСТРУКЦИИ:

  1. Вземете Дневника за планиране на задачи Pomodoro и запишете поне две задачи, които трябва/искате да изпълните. Може да използвате задачи от Вашия „Списък с домашните задания“ в реда, в който мислите да ги изпълните. (Например: Ще реша две математически задачи, или ще прочета урока по история). Всеки ред представлява едно Pomodoro (например 15 минути). Ако задачата ще отнеме повече от едно Pomodoro, запишете я на няколко реда. Може да включите в списъка си всякакви други задължения, които биха ви отнели от свободното време (подготовка на багажа за хокейния мач, домакински задължения, и т.н.). Последната задача трябва да включва подготовка на раницата, така че да сте готови сутрин и да получите кредит за свършената работа.
  2. Ако докато работите по дадено Pomodoro забележите разсейваща мисъл (например „Трябва да се обадя на Марк“), опитайте се да устоите на порива да предприемете действие, свързано с тази мисъл. Вместо това забележете мисълта и я „паркирайте“ в раздела „За по-късно“ и се ангажирайте да я свършите или в някоя почивка, или след като приключите с цялата си работа. Колкото повече се стараете да останете ангажирани с текущата задача, толкова по-ефективни ще бъдете в изпълнението ѝ. Придържайте се към своето Pomodoro!
  3. Планирайте си точно фиксирана почивка от 5 минути след всяко След 3 Pomodoro-та си планирайте 15-20 минутна фиксирана почивка. Колкото повече успявате да се дисциплинирате в това да следвате определеното време, толкова по-бързо и ефективно ще приключвате работата си, така че да можете да се НАСЛАЖДАВАТЕ на свободното си време.