Открийте символа

Разгледайте внимателно представените по-долу карти и се опитайте да откриете търсената буква или число.