Открийте еднаквите числа

В таблицата по-долу трябва да откриете на всеки ред числото, което е еднакво с числото посочено от лявата страна.