Намерете формата

Внимателно погледнете изображението на всяка от следните карти.

След това познайте коя е фигурата, която се появява и я запишете под въпроса.